Zajęcia są prowadzone w grupach 6-8 osobowych, a dzieci, młodzież, dorośli są dobierani do grup pod względem umiejętności i wieku. Zajęcia przeznaczone są dla osób pragnących doskonalić swoje umiejętności oraz opanować poszczególne techniki pływania sportowego. Stopniowo poprzez odpowiednie ćwiczenia przystosowuje się organizm do pracy i wysiłku fizycznego w środowisku wodnym. Szczególną uwagę w doskonaleniu technik pływackich zwraca się na skoordynowanie ćwiczeń z rytmem oddychania oraz wykonanie zamierzonych ruchów we właściwym czasie, a także technikę i efektywność ruchów. W tym celu zwiększa się dystanse do przepłynięcia, a także zmienia tempo pływania. Wprowadza się także elementy pływania sportowego np. naukę nawrotów oraz skoku startowego.

Zajęcia są prowadzone na Basenie UP przy ul. Ingardena 4  oraz pływalni OSiR Kolna.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmujemy wyłącznie mailem na adres biuro@lukasport.pl lub przez formularz do zapisu on-line