Grzybowo obóz windsurfingowo tenisowy

Grzybowo – wieś letniskowa w północno­zachodniej Polsce, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg, 6 km na zachód od Kołobrzegu. Znajduje się we wschodniej części Wybrzeża Trzebiatowskiego nad Morzem Bałtyckim. Według danych z 30 czerwca 2009 wieś miała 1347 stałych mieszkańców.

Infrastruktura turystyczna

W Grzybowie zostało wyznaczone letnie kąpielisko morskie o obejmujące 710 m linii brzegowej, z 4 odcinkami plaży strzeżonej po 100 m każdy. W sezonie 2013 r. sezon kąpielowy określono na okres od 22 czerwca do 9 września W 2012 r. kąpielisko Grzybowo spełniało wytyczne wymogi jakościowe dla wody w kąpielisku Unii Europejskiej Pomiędzy miejscowościami Grzybowo i Dźwirzyno znajduje się plaża naturystów

Kultura

Mieści się tu rzymskokatolicka kaplica filialna pw. Matki Boskiej Licheńskiej, wybudowana w 1984 roku Miejscowość należy do parafii Chrystusa Króla w Korzystnie. Księża marianie posiadają w miejscowości ośrodek rekolekcyjno­ wypoczynkowo. W Grzybowie znajduje się zbór Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”. Wieś jest siedzibą Gminnego Klubu Szachowego "Solny" Grzybowo, który liczy 35 zawodników.

Co roku w sierpniu w Grzybowie odbywa się dwudniowy Jarmark Ceramiczny, na którym przeprowadzane są warsztaty ceramiczne, bednarskie, bębniarskie i plastyczne.

Samorząd lokalny

Gmina Kołobrzeg utworzyła jednostkę pomocniczą – sołectwo "Grzybowo", obejmujące jedynie wieś Grzybowo. Mieszkańcy wybierają na zebraniu wiejskim sołtysa oraz radę sołecką. Do 15 ­osobowej Rady Gminy Kołobrzeg, mieszkańcy sołectwa wybierają 2 radnych

Komunikacja 

Oś komunikacyjną miejscowości stanowi droga powiatowa nr 3152Z, która łączy Kołobrzeg z drogą wojewódzką nr 109. Z Grzybowa odchodzi droga powiatowa nr 3301Z o długości 3 km do Starego Borka. Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się Starym Borku (około 2 km), gdzie zatrzymują się pociągi relacji Szczecin Główny ­ Kołobrzeg ­ Szczecin Główny, z którego chętnie korzystają turyści udający się z i w kierunku Szczecina. Natomiast najbliższy dworzec kolejowy znajduje się w Kołobrzegu (około 7 km). Grzybowo jest połączone komunikacyjnie z Kołobrzegiem. Znajduje się tu przystanek komunikacji autobusowej, a także 8 przystanków przez które przechodzi linia komunikacji miejskiej z Kołobrzegu

Przez Grzybowo biegnie międzynarodowy szlak rowerowy wokół Bałtyku R­10, będący częścią sieci EuroVelo (EV10).

Przyroda

Przy południowej części wsi rośnie niewielki obszar lasu sosnowo­olchowego. Przy północnej części Grzybowa rośnie wąski pas lasu nadmorskiego. Pomiędzy ulicą Kołobrzeską a Cichą, na dawnym cmentarzu ewangelickim rośnie 8 dębów szypułkowych o obwodzie 240–430 cm i wysokości 18–20 m, które są pomnikami przyrody. Obszar Grzybowa na północ od ul. Kołobrzeskiej został objęty obszarem chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. Od zachodu i północy miejscowość otacza Trzebiatowsko­Kołobrzeski Pas Nadmorski, będący specjalnym obszarem ochronym siedlisk programu Natura 2000 Na zachód od Grzybowa rozciąga się obszar specjalnej ochrony ptaków "Wybrzeże Trzebiatowskie".

Drukuj

DSC_1601.JPG
DSC_1611.JPG
DSC_1615.JPG
DSC_1631.JPG
DSCN3629.JPG
DSCN3630.JPG
DSCN3633.JPG
DSCN3643.JPG
DSC_1650.JPG
DSC_1656.JPG