POCZĄWSZY od  10.09.2016 r. rozpoczynamy cykl  zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z sekcji narciarskiej  Luka Sport.

Zajęcia zapewniają kontynuację rozwoju fizycznego dzieci w okresie  wiosny i jesieni . 
Obejmują takie zajęcia jak: wycieczki rowerowe, zajęcia z jazdy na rolkach, zajęcia ogólnorozwojowe w terenie i w Parku Linowym, 
zajęcia kajakowe .